🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Hướng dẫn sử dụng và cập nhật thông báo tại đây ( ấn vào để chuyển trang ) 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥
Bắt buộc dùng SERVER 2 cho các dịch vụ (Twitter/X, FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE)

Nên Chọn Dịch Vụ Có Tên Lửa (🚀) Hoặc Sao (⭐️) Hoặc Lửa (🔥) Để Tăng Tốc Độ và Giảm Tình Trạng Tụt

Min: - Max:
Min: - Max:
Min: - Max:
Min: - Max:
Min: - Max:
Min: - Max:
Min: - Max:
Min: - Max:
Định dạng: dd/mm/yyyy