Lịch sử mua hàng gần đây
...dwr Đã thanh toán 7343 Snapchat Spotlight Explore 💸 [Trending+] [QATAR] [Start Time: 0 - 6 Hours] [Speed: 100K/Day]... - 1,807,068.242 VNĐ 46 phút trước
...098 Đã thanh toán 1000 [Russian] Views🇷🇺 [ 50 Future posts]... - 37,500.0 VNĐ 1 giờ trước
...550 Đã thanh toán 600 Telegram Channel/Group Members l 70k l NonDrops 🚀... - 33,195.0 VNĐ 1 giờ trước
...sms Đã thanh toán 20981 Instagram Likes [BOTS] [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 0-3 Hrs] [Speed: 5K/D] 💧⛔️... - 20,582.361 VNĐ 1 giờ trước
...176 Đã thanh toán 1000 Youtube Subscribers [Refill: HIGH DROP - NO REFILL] [Max: 50K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 20K/Day]... - 26,562.0 VNĐ 1 giờ trước
...gqm Đã thanh toán 73396 🇬🇧UK Traffic from YouTube [Refill: No] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] 💧... - 68,845.448 VNĐ 1 giờ trước
...kpp Đã thanh toán 54584 Instagram Impressions [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE] [Max: 10M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 500K/Day]... - 238,805.0 VNĐ 1 giờ trước
...vmi Đã thanh toán 23630 Instagram Likes | Bot | No Refill | 70K | INSTANT 💧⚡⛔... - 28,356.0 VNĐ 2 giờ trước
...btk Đã thanh toán 83218 Telegram Views - (Indian Views 🇮🇳) (1 Post)... - 308,905.216 VNĐ 2 giờ trước
...nvy Đã thanh toán 2543 🇮🇹Italy Traffic from Twitter [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day]... - 75,496.584 VNĐ 2 giờ trước
...jym Đã thanh toán 35179 🇪🇸Spain Traffic from elconfidencial.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day]... - 1,154,293.348 VNĐ 3 giờ trước
...ubj Đã thanh toán 79884 TikTok Likes [Max: 50K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 3 Hours] [Speed: 5K/Day]... - 1,248,187.5 VNĐ 3 giờ trước
...030 Đã thanh toán 1000 Facebook Video Views [3 Seconds] [Max: 1M] [Start Time: 0-1 Hr] [Speed: 1M/Day] 💧... - 1,869.0 VNĐ 4 giờ trước
...515 Đã thanh toán 8047 🇺🇦Ukraine Traffic from Ria.com [No Refill] [Max: 1M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day]... - 220,037.168 VNĐ 5 giờ trước
...030 Đã thanh toán 220 Facebook Post Likes [Refill: No] [Max: 30K] [Start Time: 0-1 Hr] [Speed: 15K/D]... - 1,650.0 VNĐ 5 giờ trước
...030 Đã thanh toán 1000 Facebook Video Views [3 Seconds] [Max: 1M] [Start Time: 0-1 Hr] [Speed: 1M/Day] 💧... - 1,869.0 VNĐ 5 giờ trước
...398 Đã thanh toán 88245 TG 🇮🇱 Israel Post View [Non Drop] [Include Static 📊]... - 424,634.94 VNĐ 5 giờ trước
...kbm Đã thanh toán 5966 Telegram Reaction angry 🤬 + Free Views... - 26,101.25 VNĐ 5 giờ trước
...jbw Đã thanh toán 8653 🇧🇷Spotify BRAZIL Playlist Plays [Lifetime Guaranteed] [Max: 1M] [Start Time: 6 Hours] [Speed: 10K/Day] ♻️... - 1,990,190.0 VNĐ 6 giờ trước
...yor Đã thanh toán 22597 Telegram Prepared Channel ⬆️ {S1} (max 200k) Real Members... - 1,694,775.0 VNĐ 6 giờ trước
Lịch sử giao dịch gần đây
...ock Đã nạp thành công 750,000.0 VNĐ - USDT 6 phút trước
...156 Đã nạp thành công 1,900,000.0 VNĐ - USDT 23 phút trước
...jfs Đã nạp thành công 30,000.0 VNĐ - MB 38 phút trước
...362 Đã nạp thành công 970,000.0 VNĐ - USDT 55 phút trước
...490 Đã nạp thành công 30,000.0 VNĐ - USDT 1 giờ trước
...176 Đã nạp thành công 27,000.0 VNĐ - MB 1 giờ trước
...815 Đã nạp thành công 300,000.0 VNĐ - USDT 2 giờ trước
...735 Đã nạp thành công 50,000.0 VNĐ - USDT 2 giờ trước
...ram Đã nạp thành công 160,000.0 VNĐ - MB 2 giờ trước
...296 Đã nạp thành công 790,000.0 VNĐ - MB 3 giờ trước
...874 Đã nạp thành công 370,000.0 VNĐ - MB 3 giờ trước
...013 Đã nạp thành công 180,000.0 VNĐ - USDT 4 giờ trước
...449 Đã nạp thành công 120,000.0 VNĐ - MB 6 giờ trước
...kbv Đã nạp thành công 100,000.0 VNĐ - USDT 6 giờ trước
...tpc Đã nạp thành công 1,140,000.0 VNĐ - USDT 6 giờ trước
...797 Đã nạp thành công 650,000.0 VNĐ - MB 6 giờ trước
...drc Đã nạp thành công 180,000.0 VNĐ - USDT 7 giờ trước
...878 Đã nạp thành công 10,000.0 VNĐ - MB 7 giờ trước
...447 Đã nạp thành công 70,000.0 VNĐ - USDT 8 giờ trước
...978 Đã nạp thành công 1,820,000.0 VNĐ - USDT 8 giờ trước